Bệnh, dị ứng và tai nạn ở trẻ

Bệnh, dị ứng và tai nạn ở trẻ

Bệnh thường gặp ở trẻ em là những bệnh nào? Mức độ nguy hiểm của chúng ra sao? Ba mẹ cần làm gì để phòng tránh?