Anh Hòa rất quan tâm việc chăm sóc sức khỏe cho gia đình cũng như nuôi dạy con khoa học, hiện đại. Anh Hòa đã cộng tác với theAsianparent Việt Nam từ cuối năm 2019 và đóng góp hàng trăm bài viết chất lượng về các chủ đề sức khỏe, y tế, gia đình, tình yêu và nuôi dạy con cái…