Tui là một bà bầu đam mê khoa học. Mọi thứ tui đọc và tìm hiểu, tui muốn truyền đạt lại một cách dễ hiểu nhất cho những người khác ^_^