Hôn nhân

Hôn nhân

Hạnh phúc gia đình, hôn nhân và nuôi dưỡng mối quan hệ trong hôn nhân bao gồm từ quan hệ tình dục cho đến đời sống tinh thần.