Cách thực hiện Time-outs cho trẻ

Chia sẻ bài viết này với các bà mẹ khác

Thời gian phạt time-out là một cách hiệu quả để thực thi kỷ luật và đảm bảo rằng con của bạn học và tuân theo các quy tắc.

Trẻ em đôi khi có thể làm bạn bù đầu rối tay để chăm sóc, và thậm chí những đứa trẻ có hành vi tốt nhất cũng có những khoảnh khắc mà chúng có thể trở nên nghịch ngợm hoặc không tuân theo các quy tắc. Thời gian time-out là một cách để giữ cho trẻ bình tĩnh, và nó cũng sẽ cho cha mẹ một thời điểm để bình tĩnh trở lại, tránh la mắng và trút giận lên con. Sử dụng thời gian time-out dành cho trẻ là cách an toàn để thi hành kỷ luật và hành vi đúng đắn cho con bạn.

Bước 1: Đánh giá tình hình

Animated GIF  - Find & Share on GIPHY

Chỉ sử dụng các thời gian time-out trong những trường hợp mà con của bạn đã làm điều gì đó nghiêm trọng, chẳng hạn như không làm nhiệm vụ của mình hoặc không làm việc nhà ở nhà, hay hành vi cần sửa chửa, hay đánh nhau, hoặc nếu họ đã phá vỡ một quy tắc gia đình.

Nói chuyện với con của bạn về những hậu quả về hành động của con, và cảnh báo con rằng nếu con vẫn tiếp tục sẽ cần thời gian time-out cho con. Đảm bảo tuân thủ với time-out nếu con bạn làm điều gì đó sai theo quy tắc.

Bước 2: Nói cho con biết tại sao

Animated GIF  - Find & Share on GIPHY

Điều quan trọng là nói chuyện với con của bạn và giải thích rõ ràng những gì họ làm trong khoản thời gian time-out này. Bằng cách đó, con sẽ nhận thức được các hành vi con không nên làm và con cũng sẽ biết được hậu quả của hành động đó.

Tới trang kế tiếp để tìm hiểu thêm!

Các giai đoạn phát triển của trẻ Cuộc sống gia đình Dạy dỗ con theo hướng tích cực Giáo dục Kỷ luật Lời khuyên cho bố mẹ Lời khuyên về kỷ luật