Nơi những Mẹ Việt Nam hiện đại chia sẻ cách nuôi dạy con cái hạnh phúc, khỏe mạnh và tự tin với một viễn cảnh toàn cầu. The modern Vietnamese mom's partner in raising happy, healthy and confident children with a global perspective.