Mình là một ambivert, đam mê du lịch, đọc sách, thể thao và điện ảnh. Mình thích tìm và tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống. Quote ưa thích: "When life puts you in tough situations, say TRY ME instead of WHY ME". Just stay strong and smile ^^