Tôi luôn có đam mê tìm hiểu về yêu thương, chăm sóc và phát triển bản thân nói riêng và phái nữ nói chung. Trong công việc về marketing và những chuyến chu du tại hơn 10 nước trên thế giới, tôi luôn tìm cơ hội để được trao đổi với bạn bè quốc tế về cách phụ nữ trên thế giới chăm sóc bản thân (qua suy nghĩ, quan niệm và dinh dưỡng) trong cuộc sống, mang thai và giáo dục con cái,...