Thạc sĩ – Bác sĩ Đặng Ngọc Hùng là Chuyên gia dinh dưỡng và Giảng viên thỉnh giảng Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur và Founder tại H&H Nutrition. Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y dược TPHCM, đã có Chứng chỉ Dinh dưỡng lâm sàng – Trung Tâm Dinh dưỡng TPHCM và Chứng chỉ Định hướng chuyên khoa dinh dưỡng – Đại học Y dược TPHCM.