Nhuộm giấy - Hoạt động mỹ thuật cho bé

Hoạt động mỹ thuật cho bé - nhuộm giấy ! Hãy cùng bé yêu với các hoạt động về mỹ thuật kích thích sự sáng tạo và yêu thích mỹ thuật cho bé!

Nhuộm giấy - Hoạt động mỹ thuật cho bé

Vì mỗi trẻ em đều là một nghệ sỹ 

Hãy cùng bé yêu làm hoạt động mỹ thuật này - như là một kỷ thuật nhuộm màu. 

Chuẩn bị dụng cụ:

  • Màu nước/ màu thực phẩm không pha loãng.
  • Giấy ăn màu trắng hoặc tối màu 

Hoạt động mỹ thuật cho bé - nhuộm giấy !

Bước nhuộm giấy làm theo hình:

Bước 1 - Xếp giấy

Hoạt động mỹ thuật cho bé - nhuộm giấy !

Bước 2 - Nhúng màu yêu thích ở các góc

Hoạt động mỹ thuật cho bé - nhuộm giấy !

Bước 3 - Nhúng toàn bộ các góc cạnh.

Hoạt động mỹ thuật cho bé - nhuộm giấy !

Bước 4 - Mở giấy nhẹ nhàng ra - và để khô!

Hoạt động mỹ thuật cho bé - nhuộm giấy !

Cùng xem thành phẩm:

Hoạt động mỹ thuật cho bé - nhuộm giấy !

Hoạt động mỹ thuật cho bé - nhuộm giấy !

Hoạt động mỹ thuật cho bé - nhuộm giấy !

Hoạt động mỹ thuật cho bé - nhuộm giấy !

Hoạt động mỹ thuật cho bé - nhuộm giấy !

Hãy để trẻ là một nghệ sỹ của riêng trẻ!

Hình ảnh - BlogMeMoM