Đôi bàn chân

Đàn ông thích massage chân, không chỉ để giảm mỏi mệt mà còn mang lại cảm giác sung mãn hơn trong chuyện gối chăn. Lý thuyết châm cứu, bấm huyệt Trung Hoa cổ chỉ ra gót chân là điểm áp lực có thể kích thích tình dục.