10 bức ảnh sinh động về thai nhi lớn dần trong bụng mẹ

lead image

cuộc sống thai nhi

10 bức ảnh sinh động vềthai nhi lớn dần trong bụng mẹ

Bố mẹ có muốn biết con trông như thế nào từ khi cơ thể mới hình thành? Con có chút nào giống bố hay giống mẹ không? Đừng bỏ lỡ những thước hình quý giá này!

 

%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99 %E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88 1 578x375 10 bức ảnh sinh động về thai nhi lớn dần trong bụng mẹ

cuộc sống thai nhi

Mẹ có biết con đã bắt đầu là một điểm nhỏ trong bụng mẹ?

 

%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99 %E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88 2 578x380 10 bức ảnh sinh động về thai nhi lớn dần trong bụng mẹ

Con cứ dần lớn lên mỗi ngày! Mẹ có nhìn thấy con đã bắt đầu phát triển các chi?

 

%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99 %E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88 3 578x379 10 bức ảnh sinh động về thai nhi lớn dần trong bụng mẹ

Vài tuần sau, khi cơ thể phát triển hơn, mẹ có nhìn thấy tai, mắt, mũi miệng xinh xinh của con?

 

%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99 %E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88 4 556x424 10 bức ảnh sinh động về thai nhi lớn dần trong bụng mẹ

%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99 %E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88 5 578x365 10 bức ảnh sinh động về thai nhi lớn dần trong bụng mẹ

  %E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99 %E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88 6 578x365 10 bức ảnh sinh động về thai nhi lớn dần trong bụng mẹ

Lúc này con đã biết ngọ nguậy khua khua chân tay

 

%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99 %E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88 7 527x424 10 bức ảnh sinh động về thai nhi lớn dần trong bụng mẹ

mẹ có nhìn thấy  tim con đang đập  ở chấm đỏ đỏ bên trong cơ thể?

 

%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99 %E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88 8 507x424 10 bức ảnh sinh động về thai nhi lớn dần trong bụng mẹ

Cơ thể con nhìn từ phía bên tay phải

 

%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99 %E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88 9 512x424 10 bức ảnh sinh động về thai nhi lớn dần trong bụng mẹ

cơ thể con khi nhìn từ phía tay trái

 

%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99 %E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88 578x387 10 bức ảnh sinh động về thai nhi lớn dần trong bụng mẹ

Với ảnh này, mẹ biết rõ luôn con là bé trai hay gái rồi chứ?

Những hình ảnh chân thực này có làm bố mẹ hiểu thêm về quá trình mang bầu và hình thành cơ thể của thai nhi trong bụng mẹ? Mỗi bước phát triển thêm của con, nếu được bao bọc bằng tình thương và sự chăm sóc từ những điều nhỏ nhất từ cha mẹ, con sẽ lớn thêm với những nhận thức rõ rệt đấy!

 

Nguồn:   TheAsianparent Thailand Nguồn ảnh: Pregnancyvideo