Công nhân giải cứu bé treo lơ lửng ngoài ban công căn hộ.

Tại Singapore, hàng xóm đã quay lại cảnh một đứa trẻ được phát hiện thấy treo lơ lửng ngoài ban công căn hộ. Bé này ở nhà một mình và sau đó được giải cứu bởi công nhân gần đó.

Trái ngược với tựa đề, đây là video đầu tiên:

Và video thứ 2…