So sánh các mẹ nuôi con trên thế giới!

lead image

Mời các bạn cùng vòng quanh thế giới khám phá cách mẹ Mỹ, mẹ Nhật, mẹ Do Thái nuôi con thế nào mà có thể xây dựng những thế hệ trẻ em thông minh, phát triển toàn diện đến thế!

So sánh các mẹ nuôi con trên thế giới! 

Mẹ nào cũng mong con mình khỏe mạnh, thông minh. Nhưng mỗi quốc gia, khu vực lại có quan điểm “nuôi và dưỡng” khác nhau đối với trẻ nhỏ. 

Cùng xem Nhật Bản

Japan So sánh các mẹ nuôi con trên thế giới!

So sánh các mẹ nuôi con trên thế giới!

Rồi đến Do Thái

Do thai So sánh các mẹ nuôi con trên thế giới!

So sánh các mẹ nuôi con trên thế giới!

Nước Mỹ

My So sánh các mẹ nuôi con trên thế giới!

Lục địa Châu Âu

Europe So sánh các mẹ nuôi con trên thế giới!

Một số lời khuyên

Loi khuyen So sánh các mẹ nuôi con trên thế giới!