Sự sống bên trong bào thai: 12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

lead image

12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

Sự sống bên trong bào thai của mẹ.

12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ từ 1 tháng tuổi tới khi chào đời. Những bức ảnh chân thực nhất của thai nhi từ khi chỉ là một chấm nhỏ tới khi hình thành và phát triển các bộ phận cơ thể.

 

พัฒนาการทารก 500x332 500x332 1 360x239 Sự sống bên trong bào thai: 12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

 

Hình ảnh thai nhi khi được 1 tháng tuổi

พัฒนาการทารก 1 Sự sống bên trong bào thai: 12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

 

Thai nhi khi tròn 2 tháng

พัฒนาการทารก 5 Sự sống bên trong bào thai: 12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

 

Thai nhi được 3 tháng tuổi

พัฒนาการทารก 10 Sự sống bên trong bào thai: 12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

 

Thai nhi được 4 tháng

พัฒนาการทารก 3 Sự sống bên trong bào thai: 12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

 

Thai nhi được 5 tháng

พัฒนาการทารก 13 Sự sống bên trong bào thai: 12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

 

Thai nhi được 6 tháng

พัฒนาการทารก 12 Sự sống bên trong bào thai: 12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

 

Thai nhi được 7 tháng

พัฒนาการทารก 6 Sự sống bên trong bào thai: 12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

 

Thai nhi được 8 tháng

พัฒนาการทารก 14 Sự sống bên trong bào thai: 12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

 

Thai nhi được 9 tháng

พัฒนาการทารก 2 Sự sống bên trong bào thai: 12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

 

Ngày bé cất tiếng khóc chào đời

พัฒนาการทารก 9 Sự sống bên trong bào thai: 12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

 

Vài tháng sau...

พัฒนาการทารก 4 Sự sống bên trong bào thai: 12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

 

Tròn một tuổi đầu đời...

พัฒนาการทารก 11 Sự sống bên trong bào thai: 12 hình ảnh thai nhi trong bụng mẹ

Cám ơn nguồn ảnh từ: Massive media

Các bài viết có liên quan:

Cẩm nang mẹ bầu: Giai đoạn 3 tuần đầu thai kỳ

7 sự thật đáng kinh ngạc về những cái đạp của em bé trong thời kỳ mang thai